Intro tot composietmaterialen

Matériaux composites

Inhoud van de opleiding :

In deze e-learning kom je meer te weten over het gebruik van composietmaterialen in de autosector.

Na de opleiding zal je:

  • het verschil kennen tussen composietmaterialen en andere kunststofmaterialen;
  • weten wat composietmaterialen zijn;
  • composietmaterialen kunnen herkennen;
  • de gevolgen voor de herstelling kennen (impact voor de hersteller) wanneer composietmateriaal beschadigd is;
  • de (zichtbare en niet-zichtbare) schadevormen en de mogelijkheden om ze te herstellen kennen;
  • de gevolgen van een schadeherstelling voor de veiligheid begrijpen;
  • weten wanneer een herstelling niet mogelijk is omwille van de veiligheid.

De geadviseerde minimale doorlooptijd bedraagt 1 uur.

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen met belangstelling voor toepassingen van composietmaterialen in de auto- en de koetswerksector: technici, bedrijfsleiders, auto-experts, koetswerkherstellers, jongeren die een opleiding garage/carrosserie volgen enz.